Cleveland Triathlon Club

Cleveland Triathlon Club Staff

Jeff Uzl


President
Jeff UzlMelanie Prohaska


Secretary
Melanie ProhaskaMichael Smyth


Treasurer
Michael SmythHeidi Benson


Board Member
Heidi BensonJon Curtis


Board Member
Jon CurtisMark Durno


Board Member
Mark DurnoJason Feckler


Board Member
Jason FecklerEric Gibb


Board Member
Eric GibbMike Mayer


Board Member
Mike MayerTony Pavlosky


Board Member
Tony PavloskyJulie Sadar


Board Member
Julie SadarAdam Rosen


Board Member
Adam Rosen